Regulamin

1. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia dowolnymi metodami do wybranego przez Zlecającego filmu Youtube określoną w zamówieniu ilość odsłon, czyli wyświetleń wybranego filmu.

2. Wykonawca dostarcza odsłony filmu do wskazanych przez Zlecającego adresów. Ze względu na specyfikę usługi, Wykonawca nie może zagwarantować, że odsłony będą pochodzić z terytorium Polski.

3. Czas wykonania usługi uzależniony jest od możliwości wykonawcy i powiązany z ilością odsłon filmu. Większa liczba odsłon oznacza również dłuższy czas wykonania usługi.

4. Ponieważ Wykonawca nie może zweryfikować źródeł ani pochodzenia filmu, skierowane w ramach usługi Kup Odsłony, ewentualne korekty w liczbie odsłon, wykonane w późniejszym czasie przez serwis Youtube nie mogą stanowić powodów do reklamacji ani innych roszczeń.

5. Zlecający przyjmuje do wiadomości, że kierowanie odsłon do filmu Youtube nie stanowi metody naturalnego zdobywania odsłon. W związku z tym Zlecającemu nie przysługują żadne roszczenia z tytułu ewentualnych kar nakładanych przez serwis Youtube, w tym takich jak usunięcie filmu, usunięcie kanału lub konta, zmniejszenie wyświetlanej liczby odsłon, blokada możliwości dodawania nowych odsłon i inne.

6. Zakup odsłon nie moze być wykorzystany do promowania konkursów. Jest to najczęściej niezgodne z regulaminami konkursów i takie zamówienia nie mogą być realizowane.

7. Zakup odsłon musi dotyczyć standardowych filmów Youtube, które w żaden sposób nie naruszają regulaminu serwisu.

8. Wykonawca rezerwuje sobie prawo do odmówienia wykonania usługi, wraz z pełnym zwrotem wpłaconej przez Zlecającego kwoty, w przypadku braku możliwości technicznych lub innych powodów z których nie będzie możliwe promowanie wybranego filmu Youtube.